Blocul VII – Balcescu Residence

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Blocul VIII – Balcescu Residence

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip A

Suprafata utila  62.30 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 61 000 Euro
Status Disponibil

Apart. 2 Cam Tip B

Suprafata utila 63.55 mp
Suprafata construita 80.55 mp
Pret 62 000 Euro
Status Disponibil